Byty A
Byty B
Fotografie

Pohoda

Lokalita Na Vyhlídce II.(Pohoda), je navazující projekt na BD Na Vyhlíce, je dále doplněna dokončenou výstavbou dvou nových bytových domů, z nichž „A“ je orientován směrem „východ-západ“ a „B“ (menší) s orientací „sever-jih“. Tím je vytvořen polosoukromý obytný vnitroblok s předzahrádkami a zatravněnými plochami, který tak tvoří jeden ucelený komplex obytných domů. Přístupy do objektů jsou umístěny na severozápadních stranách, stejně jako parkovací plochy.

Oba objekty jsou navrženy jako čtyřpodlažní, přičemž poslední podlaží je ustupující. Domy jsou charakteristické svými zasunutými lodžiemi a barevnými akcenty střešních podlaží. Dispozice obou domů je chodbová s vloženým schodištěm, které je u domu „B“ vysunuto na severní stranu. Jedná se o zděné objekty s omítanými fasádami, s některými barevně zvýrazněnými akcenty.Oplechování je titanzinkové v přírodním šedém provedení. Okna a dveře jsou bílé plastové, zábradlí balkonů je z tahokovu, pozinkované. Dělící paravany mezi lodžiemi jsou z cementových desek Aquapanel červené barvy. Venkovní úpravy spočívají ve vybudování přístupové a příjezdové komunikace s parkováním na pozemku, předzahrádek a úpravě okolí domů po stavbě.

Objekt je založen v nezámrzné hloubce na základových pasech. Veškeré svislé nosné konstrukce a příčky jsou zděné, z cihel systému Porotherm, obvodové tl. 450 mm, vnitřní o tl. 300 mm, některé prvky jsou vzhledem k zatížení ze systému Ytong, vyhovující všem současným legislativním požadavkům. Stropní konstrukce je monolitická, o tl. 200 mm. Okenní prvky jsou plastové, s termoizolačním zasklením Diterm, dveře dřevěné. Střecha je tepelně izolována minerálními deskami Rockwool, podlahy jsou izolovány polystyrenem. Pro připojení objektů jsou vybudovány samostatné přípojky vody, kanalizace, plynu a elektro, tato je zakončena v samostatné místnosti, kde jsou umístěny všechny bytové elektroměry a elektroměr společné spotřeby.

 

Byty - Pohoda A

patro číslo bytu dispozice půdrys podlahová plocha balkon sklep předzahrádka
1 101 3+kk   76.44 m² 15,9 m² 2,89 m² 50.00 m²
1 102 3+kk   82.42 m² 11,4 m² 2,61 m² 141.00 m²
1 103 3+kk   82,42 m² 11,4 m² 2,66 m² 117.00 m²
1 104 2+kk(3+kk)   76.42 m² 15,9 m² 2,39 m² 47.00 m²
1 105 2+kk   76.73 m² 15,9 m² 2 m² 30.00 m²
2 201 2+kk   62.63 m² 2,96 m² 1,94 m² -
2 202 3+kk   73,49 m² 2,7 m² 2,34 m² -
2 203 3+kk   73,49 m² 2,7 m² 2,37 m² -
2 204 2+kk   62,67 m² 2,96 m² 2,45 m² -
2 205 3+kk   63.38 m² 2,96 m² 2,8 m² -
2 206 2+kk   54,76 m² 3,35 m² 2,53 m² -
2 207 1+kk   40,91 m² 3,35 m² 2,99 m² -
2 208 1+kk   38,8 m² 4,72 m² 2,75 m² -
3 301 3+kk   63.07 m² 2,96 m² 2,93 m² -
3 302 3+kk   73.93 m² 2,7 m² 2,88 m² -
3 303 3+kk   74.03 m² 2,7 m² 2,87 m² -
3 304 2+kk   63,56 m² 2,96 m² 2,82 m² -
3 305 2+kk   63.81 m² 2,96 m² 2,84 m² -
3 306 2+kk   54,76 m² 3,35 m² 2,49 m² -
3 307 1+kk   40,91 m² 3,35 m² 2,86 m² -
3 308 1+kk   38,8 m² 4,72 m² 2,5 m² -
4 401 3+kk   116,65 m² 27,39 m² 2,72 m² -
4 402 2+kk   57,8 m² 2,96 m² 2,59 m² -
4 403 2+kk   91.59 m² 33,50 m² 2,62 m² (2 terasy)32,96 m²
1 NB2 Nebyt   7,56 m² - - -

Byty - Pohoda B

patro číslo bytu dispozice půdorys podlahová plocha balkon sklep předzahr.
1 101 2+kk   61.2 m² 8,5 m² 2,04 m² 99.00 m²
1 102 2+kk   59.75 m² 8 m² 2,07 m² 59.00 m²
1 103 2+kk   61.3 m² 8,3 m² 2,54 m² 287.00 m²
2 201 3+kk   84.47 m² 5,28 m² 2,57 m² -
2 202 3+kk   56,58 m² 4,87 m² 1,89 m² -
2 203 3+kk   83.05 m² 5,29 m² 2,72 m² -
3 301 3+kk   84.65 m² 5,28 m² 2,52 m² -
3 302 2+kk   56,62 m² 4,87 m² 1,93 m² -
3 303 3+kk   82.87 m² 5,29 m² 2,72 m² -
4 401 2+kk   68.95 m² 8,8 m² 2,58 m² terasa 9 m²
4 402 2+kk   70,28 m² 15,8 m² 2,54 m² (2 terasy)16,2 m²
4 403 2+kk   67,41 m² 8,8 m² 2,72 m² -

Poptávka

Zde nám můžete zanechat zprávu. Jakmile to bude možné, budeme Vás kontaktovat.